Estratègies per escriure

Els alumnes de batxillerat treballen sistemàticament 30 minuts cada dia estratègies d’escriptura per tal de millorar la competència lingüística en català, castellà i anglès.


1. Objectiu:

 • Millorar l'expressió escrita de l'alumnat de batxillerat.

 • Extendre el projecte a la resta de matèries de batxillerat.

Marc horari: de dilluns a divendres d'11.20h a 11.50 h

Matèries implicades: Català, castellà i anglès.


2. Organització de la comissió

 • Reunió trimestral del professorat implicat.

 • Consensuar rúbriques i materials teòrics compartits.

 • Curs moodle: quaderns d'activitat per matèries.


3. Com ho estem fent?

 • Treball sistemàtic de la tipologia textual:

  • Resum

  • Text narratiu

  • Text expositiu

  • Text descriptiu

  • Text argumentatiu


4. Valoració del projecte

 • Valoració de produccions escrites de l'alumnat abans, durant i en finalitzar el projecte (seguint el model de criteris de correcció amb competències bàsiques del Departament d'Ensenyament).

 • Seguiment més acurat de dos alumnes per grup.

 • Enquestes de valoració del projecte a l'alumnat (cap a la meitat i final de curs).

Darrera modificació: divendres, 15 març 2019, 14:02