Estratègies per escriure

Estratègies per escriureEXE

Els alumnes de batxillerat treballen sistemàticament 30 minuts cada dia estratègies d’escriptura per tal de consolidar la competència lingüística. Treballem amb portfolio digital i quadern de bitàcola. L’alumne regula el seu propi procés d’aprenentatge. Fomentem la metacognició.Què estem fent?

1. Objectiu:
 • Millorar l'expressió escrita de l'alumnat de batxillerat.
 • Extetndre el projecte a la resta de matèries de batxillerat.
 • Introduir el projete a 4t ESO.
Marc horari: de dilluns a divendres d'11.20h a 11.50 h
Matèries implicades: Català, castellà i anglès.

2. Organització de la comissió
 • Reunió mensual del professorat implicat.
 • Consensuar rúbriques i materials teòrics compartits.
 • Curs moodle: quaderns d'activitat per matèries.
3. Com ho estem fent?
 • Treball sistemàtic de la tipologia textual:
  • Resum
  • Text narratiu
  • Text exposotiu
  • Text descriptiu
  • Text argumentatiu
  • ...
 • Activitat d'ampliació de lèxic, otografia, norma culta, connectors,
 • Quadern de bitàcola
4. Valoració del projecte:
 • Valoració de produccions escrites de l'alumnat abans, durant i en finalitzar el projecte (seguint el model de criteris de correcció amb competències bàsiques del Departmaent d'Ensenyament.
 • Seguiment més acurat de dos alumnes per grup.
 • Enquestes de valoració del projecte a l'alumnat (cap a la meitat i final de curs).
Darrera modificació: diumenge, 26 agost 2018, 19:43