Entorn digital

Entorn digital

La incorporació de les eines TAC al centre ha permès fer una canvi metodològic en la comprensió del procés d’ensenyament i d’aprenentatge, l’elaboració pròpia i a mida dels materials que utilitza l’alumnat en un entorn d’aprenentatge virtual que convida no només a l’alumnat, sinó també a les famílies, professorat i membres de tota la comunitat educativa. El centre aposta per l’ús dels dispositius mòbils en les activitats d’ensenyament i aprenentatge.

L'institut Mont Perdut ha apostat per l'entorn digital:
 1. Tant l'alumnat com el professorat utilitzen ordinadors com a eines personals de treball.
 2. Totes les aules disposen de projectors digitals i xarxa local sense fil Wi-Fi.
 3. S'han substituït els llibres de text en paper per llibres de text electrònics gratuïts per a l'alumnat.
D'aquí es deriven altres fites, més enllà dels aspectes tecnològics:
 1. Innovar els plantejaments didàctics i facilitar els enfocaments competencials,
 2. Afavorir l'èxit educatiu de l'alumnat,
 3. Enfortir l'autonomia dels centres i
 4. Reduir les despeses en educació que encara han de fer les famílies
A l'Institut Mont Perdut, de fet, ja no utilitzem llibres de text. Tant l'alumnat com el professorat disposa d'un ordinador ultraportàtil i la majoria dels materials que fem servir són en format digital. Utilitzem els llibres de l'editorial Teide a través de la plataforma Weeras o materials creats pel professorat,que es posen a disposició de l'alumnat a través del Moodle de l'institut.

Per poder gestionar l'ús dels ordinadors a l'aula, l'alumnat s'ha de comprometre a respectar la següent normativa:

Normes d'ús dels portàtils
 • L'ordinador és propietat de l'alumnat. Per tant, n’és responsable de portar-lo cada dia al centre, carregat –es recomana que es carreguin al llarg de la tarda per no malmetre’n la bateria- i en bon estat d'ús i amb la configuració adequada.
 • Cal que l'alumne/a identifiqui el seu ordinador amb una etiqueta fàcil de reconèixer.
 • Cal conservar la caixa d'embalatge amb què els van lliurar l'ordinador amb tots els seus adhesius, manuals i documentació. En cas d'avaria, pot ser rellevant per al servei tècnic.
 • A l'Institut l'ordinador és una eina de treball. Durant la classe, l'alumnat ha de seguir en tot moment les indicacions del professorat respecte de com i quan fer-lo servir. Com a norma general, la pantalla haurà d’estar tancada quan el professorat estigui explicant.
 • Al centre, l'espai de treball de l'ordinador és l'aula. No ho són els passadissos ni el pati. Tampoc no ho seria la biblioteca.
 • Els facilitarem un antivirus gratuït. Tan sols l’hauran de mantenir actualitzat i evitar la navegació per llocs no fiables. Malgrat això, es recomana fer regularment còpies locals de seguretat (en un llapis de memòria, per exemple) dels arxius importants.
 • Només es permetrà la instal·lació d'aplicacions per indicació expressa del professorat:
- Als ordinadors no es poden instal·lar jocs, Messenger ni programes d’aquesta tipologia.
- No es poden tenir instal·lats programes P2P com ara Ares, Emule, Counter o similars que serveixen per descarregar música, programes… o per jugar en línia. Aquests programes ens perjudiquen a tots perquè provoquen que la xarxa del centre vagi més lenta. Si es detecta que en un ordinador està instal·lat qualsevol d’aquests programes es farà un full d’expulsió i se’n farà un reset, i en cas de reincidència l’alumne/a serà expulsat 3 dies a casa.

 • El professorat tutor, els coordinadors d’informàtica o la persona a qui la directora encarregui aquesta funció podran inspeccionar el contingut dels aparells en qualsevol moment. Si un ordinador conté fotos, vídeos… amb continguts racistes, xenòfobs, ofensius, violents, indecents…, el propietari serà sancionat. Com a fons de pantalla es mantindrà el que duu l’ordinador per defecte.
 • Fer servir l’ordinador d’una altra persona sense el seu permís es considera una falta greu. No es permetrà deixar l’ordinador a un company, ni per treballar; així evitarem molts conflictes.
 • L'Institut no pot exercir les funcions d'un servei tècnic. Per fallides de maquinari recomanem que l'alumnat es dirigeixi al distribuïdor corresponent.
 • Si l'ordinador falla com a conseqüència d'un ús inadequat (per exemple, apareixen problemes de configuració derivats de la instal·lació de programari no autoritzat), el centre podrà restaurar la màquina al seu estat inicial. Les carpetes personals de les matèries s’han de crear a la partició D:/Dades (així, quan s’ha de formatar l’ordinador no es perden els treballs).


Darrera modificació: dilluns, 27 agost 2018, 00:57