Projectes

Projectes

La presentació d’un projecte:

 • Presentació de la tasca (contextualització)
 • Presentació dels objectius i criteris d’avaluació

Fase d’aprenentatge (recerca i selecció d’informació):

 • Activitats per treballar els objectius i continguts competencials
 • Activitats de reflexió dels aprenentatges
 • Tasques d’avaluació formativa

Desenvolupament de la tasca:

 • Espai i temps per fer la tasca d’aula
 • Presentació o publicació de la tasca
 • Avaluació de la tasca

L'avaluació de l'alumnat

Avaluació del desenvolupament 

 • Activitats de classe: realització i resultats
 • Activitats de deures

Avaluació del resultat del projecte . En aquest punt s’avalua l’adquisició de les competències i continguts.

 • Rúbriques per avaluar la tasca final

Desenvolupament dels projectes

Separats per àmbits:

 • Àmbit social i cultural: 1r trimestre.
 • Àmbit lingüístic: 2n trimestre.
 • Àmbit científic i tecnològic: 3r trimestre.


Darrera modificació: dimarts, 12 març 2019, 13:44