Projectes

Què és això de projectes?

El centre aposta per promoure i difondre un aprenentatge integral que trobaria el seu marc en el treball per projectes.

  • 8 hores a la setmana de projectes plurilingües (català, castellà i anglès).
  • Aprenentatge de naturalesa social: treball cooperatiu de l’alumnat.
  • Treball per centres d’interès i competències bàsiques.
  • Ús de rúbriques i portfolio en l’avaluació i autoavaluació.
  • Fonament teòric: treball APB (aprenentatge basat en problemes), metodologia AICLE i intel·ligències múltiples.

Què farem a projectes? Com treballarem?

Una de les primeres coses que descobrireu és que a projectes treballarem i necessitarem coneixement de totes les altres matèries: català, castellà, anglès, tecnologia, mates, naturals, socials, plàstica,...

Per aquest motiu haureu de tenir la neurona connectada i ben desperta durant tot el projecte!

Darrera modificació: dilluns, 27 agost 2018, 01:11