Projecte Educatiu del Centre

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE L’INS MONT PERDUT
 
L’origen
L’ institut Mont Perdut és un centre de nova creació que es va posar en funcionament el curs 2009-10 amb 90 alumnes de 1r d’ESO i 10 professors. Durant els dos primers cursos de vida vàrem estar acollits en un centre de primària del barri: l’escola Roser Capdevila.
Ens van encarregar el repte de posar en marxa un centre; calia definir un projecte, amb unes línies de treball, amb caràcter, amb activitats que el singularitzessin, amb una projecció de futur i de creixement; un projecte que havia de tenir en compte la creativitat com a eix transversal al centre i que contemplés activitats musicals i artístiques en el marc de la inclusió i de l’educació en valors. El projecte del centre també havia de tenir en compte la línia educativa de les escoles adscrites, dues de les quals centren el seu treball en la metodologia de treball per projectes amb molt de caràcter creatiu.
El centre està dissenyat per acollir 4 línies a l’ESO i 2 al Batxillerat (Humanístic i social i científic-tecnològic).

L’entorn
El centre està situat al barri de les Arenes de Terrassa, just al costat de l’Escola de les Arenes, de l’Estació de la Renfe i està envoltat pels barris de Montserrat, Vilardell, Torresana i Ca n’Anglada.
L’Institut compta amb 5 centres adscrits de primària que són: l’escola les Arenes, l’Escola Montserrat, l’Escola Salvador Vinyals, l’Escola Joan XXIII i l’Escola Roser Capdevila.

L’objectiu del centre
Tenim una mascota, creada per una alumna del centre, la Melissa, que es diu Gaia i està inacabada. Quan arriben els alumnes de 6è al centre els expliquem què vol dir aquesta llebre que s’està pintant a ella mateixa. La nostra mascota està inacabada perquè encara no ha acabat el seu procés de formació a l’institut Mont Perdut, però té una eina per poder-ho fer, que és el pinzell. Nosaltres els expliquem que arriben inacabats, però que al llarg de 4 anys s’acabaran de formar, de definir, gràcies a les eines que els haurem proporcionat dia rere dia, amb esforç i constància.
El nostre objectiu és formar persones, donar eines perquè coneguin la realitat que els envolta i puguin desenvolupar-se com a ciutadans del segle XXI.
Pretenem que siguin feliços, que es coneguin i que puguin créixer personalment alhora que siguin capaços de gestionar les seves emocions i conviure en comunitat de manera saludable.

Els lemes
Per tant, el projecte, gira entorn lemes a assolir per l’alumnat: SABER, SABER FER i SABER ESTAR i CONVIURE. Per aconseguir-ho treballem amb tres tipologies metodològiques a l’aula: el treball sistemàtic (per assolir eines), el treball globalitzat (per ser competents) i el treball per l’excel·lència (formar persones conscients de la seva maduresa emocional, les seves habilitats i per tant, persones amb autoestima).
Al centre, tenim quatre activitats “pilars” en les que se sustenta el projecte educatiu: el gust per la lectura, la tutoria compartida, els tallers Imagina’t, el treball per projectes i el projecte 1x1, com a eina.

Aprenentatge integral
El centre aposta per promoure i difondre un aprenentatge integral que trobaria el seu marc en el treball per projectes; entenem que el dia a dia no és un conjunt de situacions fragmentades amb les que hem de conviure, sinó globals i per tant, l’alumnat ha de començar a treballar integralment per poder donar solucions a la llarga a situacions que es pugui trobar i en què pugui demostrar la seva competència.
L’organització del centre preveu matèries, àmbits de treball i agrupaments que puguin resoldre aquestes necessitats de treball.

Treball per l’excel·lència
Tenim una franja d’agrupament internivell que es diu Imagina’t que està concebut perquè l’alumnat desenvolupi la creativitat en el marc de la convivència entre alumnes de diferents nivells educatius, per millorar la cohesió social i reduir l’índex de conflictivitat a l’aula. Els tallers Imagina’t tenen un fonament
en les Intel·ligències Múltiples ja que l’alumnat podrà triar aquell taller en el que despunta la seva intel·ligència per cercar-ne l’excel·lència. Els tallers es varen posar en marxa com a activitat pilot el curs 11-12 i varen tenir molt bona acollida per part de l’alumnat i de les famílies. Som conscients que l’activitat és un plançó i que encara tenim molt camí per recórrer, hem obert camí i cal que anem treballant la metodologia dels tallers i el canvi de rol del professorat a l’aula.

L’acompanyament i orientació de l’alumnat
L’Institut Mont Perdut creu amb la necessitat de l’acompanyament de l’alumnat i la família en el procés d’aprenentatge i de formació, per tant, entén la tutoria com una activitat comuna per a tot el professorat del centre: tots som tutors; tots som orientadors. La tutoria compartida consisteix en què cada professor del centre tutoritza un grup de 15 alumnes d’un grup classe. La disminució de ràtios pe professorat tutor facilita la relació amb l’alumnat i el vincle emocional. Permet tenir un millor seguiment de l’alumne i una relació més estreta amb la família.
Cada alumne té un tutor individual i un tutor de grup que és el coordinador del nivell educatiu i s’encarrega de treballar els eixos del pla d’acció tutorial.

La lectura
Des de l’inici en què es va posar en marxa el centre es va potenciar la lectura a l’aula com una activitat transversal i amb franja horària pròpia i programació i avaluació. Tot l’alumnat llegeix cada dia una estona amb el seu tutor per garantir que al final de l’etapa la competència comunicativo-lingüística està assolida amb garanties. En diem “El Gust per la Lectura”.
Aquesta activitat està relacionada organitzativament amb la tutoria compartida ja que la lectura es fa cada dia amb els tutors del grup. El fet que hi hagi dos tutors en aquella franja permet que un dinamitzi la lectura mentre l’altre atén aquell o aquells alumnes que necessiten un seguiment més acurat.
L’alumnat llegeix cada dia i a més passa com a mínim mitja hora amb el seu tutor.

Les eines TAC
La incorporació de les eines TAC al centre ha permès fer una canvi metodològic en la comprensió del procés d’ensenyament i d’aprenentatge, l’elaboració pròpia i a mida dels materials que utilitza l’alumnat en un entorn d’aprenentatge virtual que convida no només a l’alumnat, sinó també a les famílies, professorat i membres de tota la comunitat educativa.
L’Institut Mont Perdut, és molt jove, però creix amb força i mira cap el futur amb il·lusió i ganes d’innovar a l’aula per millorar la qualitat de l’ensenyament i de l’aprenentatge. Tenim per endavant quatre cursos per anar consolidant les activitats singulars que defineixen el centre i millorar-les, sens dubte comptem amb els companys i companyes de claustre que fan que cada dia sigui una realitat en projecte educatiu.

Darrera modificació: dissabte, 25 agost 2018, 00:05