Horari d’Atenció al Públic

·         Horari d’estiu (mes de juliol i des de l’1 de setembre fins l’inici de classes)

o   Horari de matí: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores

·         Horari període lectiu (des de l’inici de les classes fins a final de curs juny)

o   Horari de matí: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores

o   Horari de tarda: