PFI curs 2021-2022

Publicació llistes provisionals

Oferta educativa

La preinscripció als programes de formació i inserció es fa de manera presencial als centres. Per fer-ho has de seguir els següents passos:

 1. Demana cita prèvia en aquest enllaç a partir del 7 de maig, per poder presentar la teva sol·licitud de preinscripció.
 2. Presentat al centre escollit el dia i l’hora que t’han citat.
 3. Omple el formulari de preinscripció amb totes les dades que se’t demanin. El pots portar imprès i omplert des de casa o ho pots fer al mateix centre.
 4. Indica el llistat ordenat de centres als quals t’agradaria accedir ordenats per ordre de preferència.
 5. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica…).
 6. Adjunta tota la informació identificativa i dels criteris de prioritat que es requereixi. Porta l’original i una fotocòpia.
 7. Entrega la sol·licitud de preinscripció. Un cop presentada la sol·licitud de preinscripció se’t donarà un resguard acreditatiu de la preinscripció.

Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

Documentació identificativa:

 • L’original i una còpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Si la persona sol·licitant és menor d’edat també s’ha de presentar:

 • L’original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • L’original i una còpia de la tarjeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a.

De manera extraordinària i únicament a efectes de preinscripció, les dades d’identificació o de filiació de les persones estrangeres es poden acreditar amb la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

Tanmateix, la matrícula estarà condicionada a la presentació de la documentació identificativa establerta en aquest annex.

Per a l’acreditació dels criteris, cal presentar:

 • Per acreditar la condició de discapacitat, un certificat dels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o bé un informe de l’EAP en què s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne o alumna presenta discapacitat.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, si escau.
 • El certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>