Projecte Brúixola

 

El curs 2006-2007, l’institut Miquel Bosch i Jover va iniciar un projecte de diversificació curricular-aula oberta, anomenat “Brúixola”, destinat a aquell col·lectiu d’alumnes de 4t d’ESO desmotivats o amb dificultats per seguir els continguts de l’aula ordinària. Amb el suport de tota la comunitat educativa de l’institut, de les famílies, de l’ajuntament d’Artés i de les empreses col·laboradores del municipi., aquesta mesura d’atenció a la diversitat pretén motivar en grup reduït aquests alumnes per tal d’obtenir el graduat d’ESO i orientar-los cap a algun CFGM o cap a la inserció en el món laboral.

L’èxit d’aquest programa és degut a l’aplicació d’una metodologia didàctica més funcional, significativa i transversal. La valoració d’aquests 10 cursos és molt positiva ja que hi ha hagut sempre un alt índex d’aprovats (superior al 75%).

L’organització curricular i l’horari de permanència en el centre és diferent de la resta d’alumnes ja que es comparteix l’escolaritat ordinària, a càrrec de l’equip docent del projecte, amb la formació externa tutelada, a càrrec de les empreses col·laboradores.

Durant les 18 hores setmanals de formació al centre, l’equip docent del projecte ofereix:

 • Adaptació curricular de totes les matèries, encaminada a assolir les competències bàsiques de l’ESO.
 • Un treball d’habilitats de caràcter pràctic i de tipus social.
 • Seguiment acurat dels continguts i metodologia especial per a l’avaluació.

Per a la formació externa tutelada, un total de 12 hores setmanals, s’estableix un conveni de col·laboració trimestral, amb alguna de les empreses col·laboradores del municipi integrades en algun dels següents àmbits:

 • Reparació de vehicles
 • Perruqueria i estètica
 • Botiga-magatzem
 • Agricultura-ramaderia
 • Manteniment : aigua-gas-electricitat
 • Administració
 • Restauració-alimentació
 • Serveis a la comunitat (és obligatori durant un trimestre)

amb l’objectiu de conèixer la realitat del món laboral, fomentant el sentit de la responsabilitat i el desenvolupament de la maduresa personal, fent-los valorar les possibilitats de formació que el centre escolar els ofereix i ajudant-los a millorar hàbits i comportaments que els preparin com a ciutadans participatius en la vida laboral, cultural i social.

Viki Serra

Coordinadora del Projecte Brúixola