Projecte Per a l’Equilibri

PER A L’EQUILIBRI és el nom del projecte d’innovació per a la salut que el maig del 2007 es va presentar des del nostre centre i que el Departament d’Educació va concedir-nos per a tres cursos escolars, des del 2007/2008 fins al curs 2009/2010. Des de llavors, la seva continuïtat ha estat garantida gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament d’Artés amb els tallers de salut que ens ofereix des de la Diputació, i tallers de joventut des del Kanal, també les xerrades del personal sanitari del Cap, la col·laboració dels Mossos d’Esquadra i finalment la contractació de diversos especialistes en diferents disciplines i teràpies com ioga, alimentació, educació postural,…. que l’Ampa del centre subvenciona.

La salut és un eix transversal al centre i evidentment es treballa en les matèries curriculars d’ESO i Batxillerat com ciències de la naturalesa, educació física, modalitat de ciències de la salut, optatives… També en les activitats de tutoria s’inclouen activitats sobre salut com: autoestima i coneixement d’un mateix, higiene corporal, malalties degeneratives, drogodependències, hàbits i trastorns alimentaris, educació sexual…

L’aplicació del nostre projecte també ens permet treballar tots aquells continguts que no han tingut cabuda en les diferents àrees (per exemple: ioga, educació postural, control de l’estrès, debats sobre un tema….) i els oferim durant el mes de novembre en les anomenades Jornades de Salut dirigides a tots els alumnes del centre, dedicant una jornada sencera d’activitats per a cada nivell.

La OMS defineix  la Salut com l’estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols l’absència d’afeccions o malalties. Desequilibri implica manca de salut global i pot afectar a qualsevol de les funcions del nostre cos. Quan patim algun tipus de desequilibri, massa sovint, busquem ajut a l’exterior. Per retrobar l’equilibri perdut cal aprendre primer a observar-se i conèixer-se un mateix,  i ser capaç de saber utilitzar recursos i tècniques d’autocontrol i autoajuda: “El millor metge és un mateix”.

Per totes aquestes raons hem titulat el projecte: PER A L’EQUILIBRI. Els objectius del programa són:

 • Conscienciar que la manca de salut no és tant una agressió exterior a l’organisme, sinó una pèrdua d’equilibri interior que fa que l’ésser humà sigui més vulnerable. Comprendre el dualisme salut-equilibri.
 • Entendre que un ritme harmònic de vida s’aconsegueix educant els hàbits d’higiene personal, familiar i social així com l’adquisició d’uns hàbits quotidians de descans, vigília, oci i temps lliure.
 • Conèixer les diferents drogodependècies (tabac, alcohol, substàncies químiques i medicaments) i els efectes i perills que comporta.
 • Conèixer i comprendre la funció de nutrició a partir de l’estudi de l’aparell digestiu, respiratori, circulatori i excretor. Prevenció i malalties.
 • Conèixer el concepte d’alimentació equilibrada i les diferents maneres per aconseguir-la.
 • Conèixer i comprendre la funció de relació a partir de l’estudi de l’aparell locomotor, el sistema nerviós, els sentits i el sistema hormonal. Prevenció i malalties.
 • Conèixer i comprendre la funció de reproducció a partir de l’estudi de l’aparell reproductor masculí i femení, fecundació, naixement, part i maternitat. Saber els diferents mètodes anticonceptius. Prevenció i malalties.
 • Saber com actuar en cas de primers auxilis.
 • Comprendre la importància de l’expressió corporal i les actívitats lúdiques i creatives de l’ésser humà. Això és: la dansa, la música, la pintura i totes les activitats creatives que contribueixen a la gratificació dels sentits i per tant a la satisfacció emocional i a l’increment de la felicitat. Ajudar a desenvolupar les facultats que posseïm de forma innata, i propiciar una revolució o canvi integral de la persona.
 • Coneixement i introducció de tècniques orientals: ioga i qi gong.
 • Coneixement i introducció de les medicines no-convencionals i no-agressives com a prevenció i tractament de malalties (cromoteràpia, homeopatia, reflexologia, fitoteràpia…).
 • Valorar el coneixement transmès pels avis i gent gran (hàbits, remeis naturals…),  respectant la seva avançada edat  i considerant-la com a font de saviesa.
 • Abordar els diferents continguts curriculars des d’una perspectiva més personal i d’autoconeixement. Entendre que l’estar bé i content amb un mateix és el fonament per estar bé i content amb els altres.

Any rere any, tots hi sortim guanyant!

Rosa Maria Batlló i Gemma Just

Coordinadores del Projecte Per a l’Equilibri