Projecte Escola Verda

És un projecte que impulsen conjuntament el Departament de Medi Ambient i el Departament d’Ensenyament i que incorpora criteris socioambientals en el currículum i en la gestió interna del centre i pretén fomentar la participació en la millora ambiental i social de l’entorn més proper, sense malbaratar recursos i ser sensible i promoure activitats per donar resposta a  problemàtiques socials properes. Per tant és un projecte de centre, és un projecte d’educació ambiental, és un projecte de treball interdisciplinari i transversal, i és un projecte que cerca el desenvolupament del sentit crític i la creació d’hàbits en els alumnes.

El nostre centre forma part de la Xarxa  d’Escoles Verdes des del curs 2010.

Podeu accedir a la presentació del nostre projecte si cliqueu aquí.

Coordinadores Projecte Escola Verda: Gemma Just i Rosa M. Batlló