La comunitat educativa

Entre 420 i 440 alumnes dels municipis d’Artés, Calders, Monistrol de Calders, Santa Maria d’Oló i Avinyó estudien cada any l’ESO o el Batxillerat a l’institut. Habitualment comptem amb tres línies a l’ESO i dues a cadascun dels cursos de Batxillerat

Uns 40 professors formen l’Equip Pedagògic del centre. També disposem de dues persones a administració, dues conserges, una bibliotecària i dos membres del personal de neteja. A més, periòdicament rebem la visita d’un membre de l’EAP (Equip d’atenció psicopedagògica).

Equip directiu

Directora: Rosa Riera

Cap d’estudis: Josep Ortiz

Secretària: Rosa Galiano

Coordinadora pedagògica: Eva Giralt

Equip pedagògic

DEPARTAMENT PROFESSOR/A ESPECIALITAT CÀRREC
Llengües Estrangeres Rosa Descarga Ll. Anglesa Cap de Departament, Coordinadora PELE i tutora 1r BTX A
Alba Camprodon Ll. Francesa  Cotutora 2n ESO D
Rosa Galiano Ll. Anglesa Secretària
Montse Jordà Ll. Anglesa Cotutora 4t ESO B
Marta Rovira Ll. Anglesa Tutora 1r ESO A i Coordinadora 1r ESO
Josep Lluís Albiach Ll. Anglesa Cotutor 2n ESO A
Català Concep Argerich Ll. Catalana Coordinadora LIC i ILEC
Clàudia Legido Ll. Catalana Tutora 4t ESO B
Teresa Obradors Ll. Catalana Cap de Departament i Cotutora 3r ESO C
Sílvia Solé/Núria Bover Ll. Catalana Tutora 1r ESO D
Orientació

Psicopedagògica

Imma Núñez Psicopedagogia Tutora 4t ESO BRX i Coordinadora Mediació
Castellà Climent Garrido Ll. Castellana Tutor 1r ESO C
Agnès Santos Ll. Castellana  Tutora 1r BTX B
Josep Jiménez Ll. Castellana Cap de Departament i Cotutor 3r ESO B
Rosa Riera Llatí Directora
Emma Cano Ll. Castellana
Matemàtiques Sascha Hohnhaussen Matemàtiques  Cotutor 1r ESO A
Arnau González Matemàtiques Coordinador TIC
Mònica Martínez Matemàtiques  Cap de Departament i tutora 2n ESO D
Eva Navarro Economia Coordinadora Pàgina web i compra llibres, Coordinadora Batxillerat i Tutora 2n BTX B
Fermí Rojo Matemàtiques Coordinador Activitats i cotutor 3r ESO A
Ciències

Naturals

Rosa Mª Batlló Biologia i Geologia Coordinadora Projecte Per a l’Equilibri i Escola Verda, Tutora 1r ESO B
Eva Giralt Física i Química Coordinadora pedagògica i Cotutora 1r BTX
Mª Teresa Rodoreda Física i Química Tutora 2n BTX A i Cap de Departament
Viki Serra AD i  Biologia i Geologia Coordinadora Empreses (Projecte Brúixola) i Cotutora 4t ESO BRX
Laia Escolà Biologia i Geologia  Cotutora 1r ESO C
Gemma Just Biologia i Geologia Coordinadora Projecte Per a l’Equilibri i Escola Verda, Tutora 2n ESO C
Gaspar Lloret Física i Química
Ciències

Socials

Francesc Serra Geografia i Història Tutor 3r ESO A i Cap de Departament
Josep Ortiz Filosofia Cap d’estudis i Cotutor 2n BTX
Carme Pinilla Religió Coordinadora 4t ESO i Tutora 4t ESO A
Àngels Sanmiquel Ciències Socials Tutora 2n ESO A
Assumpta Sunyé Geografia i Història Cotutora 4t ESO A
Eugènia López Geografia i Història Cotutora 1r ESO B
Gerard Comellas Música Cap de Departament, Coordinador 3r ESO i tutor 3r ESO B
Educació Física Sergi Cinca Educació Física Cap de Departament
Dolors Vila Educació Física Tutora de 2n ESO B i Coordinadora 2n ESO
Tecnologia Josep Canamasas Tecnologia Cap Departament, Tutor 3r ESO C i Coordinador Manteniment
Joan Carles Garcia Tecnologia Coordinador Estada Empresa Batxillerat, ClickEdu, Manteniment informàtic i Cotutor 1r ESO D
Marga Serra Dibuix  Cotutora 2n ESO C
Jordi Vila Tecnologia Coordinador de Prevenció de Riscos laborals
Gemma Ribera Tecnologia  Cotutora 2n ESO B

Administració

Àngels Casals

Francesc García

Consergeria

Pilar Soler

Eva Campos

Bibliotecària

Dúnia Domingo

Neteja

Gaby Ursache