Cites prèvies

Només aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, es preveu que disposin d’uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o a través d’Internet (enllaços).

A la cita prèvia només s’atendrà una persona.

En el cas dels/les alumnes menors d’edat només podrà venir un tutor, l’alumne NO pot venir, només una persona. En el cas dels/les alumnes majors d’edat no podran venir acompanyats. Comproveu que disposeu de tota la documentació necessària abans de desplaçar-se.

PFI-PTT

Lliurar documentació: del 25 de maig al 5 de juny; cita prèvia. TERMINI EXHAURIT!

Batxillerat

Preinscripció: del 27 de maig al 3 de juny; cita prèvia. Les hores de cita prèvia del dia 4 de juny són exclusivament per a presentar la documentació de les preinscripcions registrades en el període de preinscripció, no hi ha preinscripcions fora de termini. TERMINI EXHAURIT!

Llistes amb la puntuació PROVISIONAL i RECLAMACIONS, del 16 al 18 de juny.

Cicles formatius de grau mitjà

Preinscripció: del 2 al 8 de juny; cita prèvia. Les hores de cita prèvia del dia 9 de juny són exclusivament per a presentar la documentació de les preinscripcions registrades en el període de preinscripció, no hi ha preinscripcions fora de termini.

Proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior

Lliurament de documentació: del 8 al 18 de juny; cita prèvia al telèfon 938055750 de 9 a 13:30h. Les hores de cita prèvia són exclusivament per a presentar la documentació acreditativa de currículum, exempcions o modificacions en la inscripció de forma presencial; no hi ha preinscripcions fora de termini.

De forma prioritària s’ha de fer per via telemàtica enviant l’imprès, i adjuntant la documentació acreditativa corresponent, al correu electrònic iesmila@xtec.cat.
GRAU MITJÀ:
GRAU SUPERIOR
Els espais buits de dilluns a divendres corresponen a les hores disponibles

Cicles formatius de grau superior

Preinscripció: del 10 al 17 de juny; cita prèvia. Les hores de cita prèvia del dia 18 de juny són exclusivament per a presentar la documentació de les preinscripcions registrades en el període de preinscripció, no hi ha preinscripcions fora de termini.