Instal·lacions

institut1

 • Gimnàs.
 • Sala d’actes polivalent.
 • 2 pistes poliesportives.
 • Cantina.
 • Zona de pícnic.
 • Sala de reunions amb pares.
 • Despatx d’atenció psicopedagògica
 • Biblioteca.
 • Laboratori de Física-Química
 • Laboratori de Ciències Naturals.
 • 2 Tallers de Tecnologia.
 • Aula de Música.
 • Aula Mediateca (Anglès)
 • Aula de francès.
 • 3 Aules d’informàtica.
 • 3 Aules especials d’Arts Plàstiques