Instal·lacions

El centre disposa de biblioteca,  aules d’informàtica, taller de tecnologia, laboratori de física i química, laboratori de biologia i geologia,  cantina, aula de musica, aula de visual i plàstica, aula d’acollida, gimnàs, pista i una zona de bosc i hort escolar.