ESO Currículum

CURRICULUM ESO
         
Matèries comuns 1r 2n 3r 4t
Llengua catalana i literatura 4 4 3 3
Llengua castellana i literatura 3 4 3 3
Llengua estrangera 3 4 3 4
Ciències socials: geografia i història 3 3 3 3
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3 2
Ciències de la naturalesa: fisica i química 3 2
Matemàtiques 4 4 4 4
Educació física 2 2 2 2
Música 2 2
Educació visual i plàstica 2 2
Tecnologia 2 2 2
Religió o cultura i valors ètics 1 1 1 1
Tutoria 1 1 1 1
Treball de síntesi / projecte de recerca (1) (1) (1) (1)
Servei comunitari (1)
Matèries optatives 2 9
TOTAL 30 30 30 30
         
         
OPTATIVES 3r
Emprenedoria
Cultura clàssica
Geometria
Informàtica
Francès
Expressió escrita en anglès
         
         
OPTATIVES 4t
Franja 1 FRANCÈS MÚSICA FIQ
Franja 2 FILOSOFIA ARTS ESCÈNIQUES
Franja 3 LLATÍ TECNOLOGIA