Currículum

S’ofereixen dues modalitats del batxillerat: la modalitat de ciències i tecnologia, i la modalitat d’humanitats i ciències socials.

Tot l’alumnat cursa les matèries comunes, una matèria comú d’opció, dues matèries de modalitat i una matèria específica (que també pot ser de modalitat) a cada curs. Cada alumne haurà de cursar una matèria de cada franja.