Política de Qualitat

La política de Qualitat de l’Institut Martí l’Humà neix de l’interès per participar en el projecte de qualitat i millora contínua i sorgeix de la necessitat de millorar en el procés d’ensenyament i aprenentatge i en la gestió del centre.

L’Institut Martí l’Humà es veu com un centre que fomenta els valors, la capacitat crítica i l’actitud dialogant amb els alumnes i que pretén fomentar la millora contínua de tots els seus ensenyaments i afavorir la convivència i necessitats de tot l’equip humà, cercant la millora contínua per arribar a l’excel·lència en el servei. La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat garanteix el compliment d’aquest objectiu.

Atès això, l’Institut Martí l’Humà contempla com a referents:

  1. La formació integral de l’alumnat i per aquest motiu considerem indispensable la col·laboració i la participació de les famílies.
  2. El pares i mares han de tenir confiança i garantia de la qualitat i del servei educatiu que reben els fills i filles.
  3. En la vessant professional, que exigeix complir amb el nostre compromís  amb la satisfacció del professorat, personal d’Administració i Serveis, empreses, universitats i institucions.
  4. La relació amb el teixit associatiu, institucional i industrial és un altre camí iniciat des de fa temps i que dóna al centre una dimensió d’estar immers en l’entorn social i productiu.
  5. L’ Institut vol arribar a ser un paradigma de convivència i respecte entre diferents Reclama millorar la qualitat humana de les persones per tal de millorar la convivència.
  6. L’acompliment, actualització i millora contínua dels objectius de l’Institut.
  7. L’interès per acomplir els requisits establerts per l’Administració educativa i d’altres lleis i disposicions que siguin d’aplicació.

Política de Qualitat v1