Elaboració de productes alimentaris

1. COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix a elaborar i envasar productes alimentaris d’acord amb els plans de producció i qualitat i efectuar el manteniment de primer nivell dels equips, aplicant la legislació vigent d’higiene i de seguretat alimentària, de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

 

Més informació