Elaboració de productes alimentaris (FORMACIÓ DUAL)

 

El CFGM d’Elaboració de Productes Alimentaris a l’Institut Martí l’Humà

Més informació del Departament d’Educació

 

1. COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix a elaborar i envasar productes alimentaris d’acord amb els plans de producció i qualitat i efectuar el manteniment de primer nivell dels equips, aplicant la legislació vigent d’higiene i de seguretat alimentària, de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.