CFGS de Tècniques d’Actuació Teatral

Aquests estudis capaciten per aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per fer tasques de dinamització basades en l’actuació i per preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat.

Més informació en aquest enllaç.

Per qualsevol dubte de tramitació adreceu-vos a e3003641@xtec.cat

Per dubtes tècnics o específics adreceu-vos a teatre.iamf@gmail.com

1.-REQUISITS D’ACCÉS

Per poder cursar el CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral cal superar una prova específica i acreditar tenir 18 anys o complir-los dins l’any natural de les proves d’accés. Títol de Batxillerat (independentment de la modalitat cursada) o complir un d’aquests requisits: Títol d’un altre CFGS. Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior fent les àrees de català, castellà, anglès i comentari de text (Història)*. Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari. Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent. Alumnat estranger: títol de Batxillerat homologat.

*Per al curs 2022-23 realitzarem la prova d’accés de caràcter general d’accés al grau superior.

2.-PREINSCRIPCIÓ ACADÈMICA

 • Cal formalitzar la sol·licitud d’admissió mitjançant aquest formulari (enllaç al formulari). Tingueu els documents en pdf o imatge (DNI).

Calendari:

  • Publicació de l’oferta inicial el 12/04/2021
  • Presentació de sol·licituds del 15/04 al 04/06
  • Publicació dels resultats provisionals el 09/06/2021
  • Terminis per presentar reclamacions del 10 al 14 de juny
  • Publicació de llistes un cop resoltes les reclamacions el 16/06/2021
  • Publicació de les llistes d’alumnes admesos el 17/06/2021
  • Matrícula del 10 al 12 de juliol

3.- PROVA ESPECÍFICA

 • Calendari:
 • Presentació de sol·licituds 16/04/al 03/06
 • Llista provisional d’admesos i exclosos 04/06/2021
 • Període de reclamacions 7-8 de juny
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos per fer la prova el 09/06/2021
 • Prova específica d’accés del 16 al 22 de juny
 • Publicació qualificacions provisionals el 25/06/2021
 • Període de reclamacions el 28 -30 de juny
 • Publicació qualificacions definitives el 1 de juliol

Existeixen dues convocatòries per a la prova específica d’accés, una al mes de juny i l’altra al mes de setembre (si hi ha places disponibles).

   3.1 Concreció de la prova al nostre institut:

– Cal formalitzar la sol·licitud d’inscripció mitjançant aquest formulari.  El preu de la prova és de 30 €. Seguiu les instruccions de pagament.

– Les dates concretes de les proves es comunicaran el 7 de juny per correu electrònic (alumnes admesos) on hi haurà un formulari de cita prèvia (enllaç). L’horari de la prova serà de les 16:00 a les 20:00h o de les 10:00 a les 13:00h al teatre de l’institut. Cal que porteu roba còmoda.

– El fet d’haver superat la prova no suposa l’obtenció de plaça escolar. Per tal de determinar les persones admeses al CFGS, s’estableix el criteri d’ordre decreixent de les puntuacions obtingudes a les proves d’accés fins a exhaurir les places ofertades. En cas d’empat, les places s’adjudiquen per sorteig. En el cas que la demanda de places sigui superior a l’oferta, tenen prioritat les persones que han superat les proves d’accés en el centre. L’Institut “Antoni de Martí i Franquès” expedeix un certificat acreditatiu de la superació de la prova d’accés. Aquest document té validesa, per al curs acadèmic següent, en qualsevol dels centres que imparteixen aquest CFGS.

Les característiques pròpies més especials de la prova són: General, Textos  (enllaç). i Audicions (enllaç)

4.- MATRÍCULA

Un cop finalitzat el procés es publicarà la llista definitiva seguint les dates del calendari i es passarà a formalitzar la matrícula del 10 al 12 de juliol de juny de 2021 (horari de matí amb cita prèvia) i fer el pagament del preu públic: 360€. La matrícula per activitats (tallers i altres) i funcionament serà de 100 €.

5.- El currículum té una durada de 2.000 hores, en dos anys acadèmics. Abans del 30 d’abril penjarem la concreció del currículum del nostre centre en aquest enllaç.

 

6.- HORARI

 El cicle s’inicia a les 16:00h i acaba a les 21:00h de dilluns a divendres. Hi pot haver activitats acadèmiques singulars i puntuals durant el matí i/o el cap de setmana i també algunes unitats formatives seran en format semipresencial (es detallarà a l’inici del curs).

 

7. ARTICLE D’OPINIÓ i VÍDEOS del centre

7.1 Article del director (enllaç)

7.2 Dia Mundial del teatre

7.3 36 anys de Vis de vanadi