1r d’ESO

Últimes notícies

Llistat de llibres del curs 2020-21

L’empresa de lloguer de llibres IDDINK, per tal d’adaptar-se a la nova situació, ha creat un lloc específic per al nostre institut, on podreu trobar totes les dades necessàries dels diferents serveis que proporciona: http://microsites.iddink.es/CA/465_institut_antoni_de_marti_i_franques

 

Horari

De dilluns a divendres, de 8.00 a 14.30h.

Assignatures i càrrega lectiva

Matèries cursades

1r d’ESO

2n d’ESO

3r d’ESO

4t d’ESO

Llengua  catalana i literatura

3

3

3

3

Llengua castellana i literatura

3

3

3

3

Llengua estrangera

3

4

3

3

Ciències socials: Geografia i Història

3

3

3

3

Ciències naturals: Biologia i Geologia

3

2

Ciències naturals: Física i Química

3

2

Matemàtiques

3

4

4

4

Educació física

2

2

2

2

Música

2

2

Educació visual i plàstica

2

2

Tecnologia

2

2

2

Religió o cultura i valors ètics

1

1

1

1

Matèries optatives

2

2

2

9

Tutoria

1

1

1

1

Treball de síntesi

(1)

(1)

(1)

1

Servei comunitari

(1)

Total hores

30

30

30

30

Llibres

Llistat de llibres del curs 2020-21

Treballs de síntesi

En aquests blogs trobaràs tota la informació sobre els treballs de síntesi de 1r d’ESO sobre l’entorn marí :

Per als alumnes que van a El Collell

Per als alumnes que es queden a l’institut

Activitats dins i fora del centre

Podeu veure totes les activitats que realitzen els alumnes al blog de cada departament o a les xarxes socials del centre. Hi podeu accedir des del menú de la pàgina principal del web.

Preinscripció i matrícula

Trobareu tota la informació relacionada amb la preinscripció i la matrícula a l’apartat del web Preinscripció i Matrícula. Hi podeu accedir des del menú principal a l’apartat Secretaria i tràmits acadèmics.

Avaluació de les competències personal i social i digital

Aquí podeu veure el full d’avaluació de la competència personal i social i la competència digital.

2n d’ESO

Últimes notícies

Llistat de llibres del curs 2020-21

L’empresa de lloguer de llibres IDDINK, per tal d’adaptar-se a la nova situació, ha creat un lloc específic per al nostre institut, on podreu trobar totes les dades necessàries dels diferents serveis que proporciona: http://microsites.iddink.es/CA/465_institut_antoni_de_marti_i_franques

 

Horari

De dilluns a divendres, de 8.00 a 14.30h.

Assignatures i càrrega lectiva

Matèries cursades

1r d’ESO

2n d’ESO

3r d’ESO

4t d’ESO

Llengua  catalana i literatura

3

3

3

3

Llengua castellana i literatura

3

3

3

3

Llengua estrangera

3

4

3

3

Ciències socials: Geografia i Història

3

3

3

3

Ciències naturals: Biologia i Geologia

3

2

Ciències naturals: Física i Química

3

2

Matemàtiques

3

4

4

4

Educació física

2

2

2

2

Música

2

2

Educació visual i plàstica

2

2

Tecnologia

2

2

2

Religió o cultura i valors ètics

1

1

1

1

Matèries optatives

2

2

2

9

Tutoria

1

1

1

1

Treball de síntesi

(1)

(1)

(1)

1

Servei comunitari

(1)

Total hores

30

30

30

30

Llibres

Llistat de llibres del curs 2020-21

Treballs de síntesi

En aquest blog trobaràs tota la informació sobre els treballs de síntesi de 2n d’ESO sobre la Tarragona medieval.

Activitats dins i fora del centre

Podeu veure totes les activitats que realitzen els alumnes al blog de cada departament o a les xarxes socials del centre. Hi podeu accedir des del menú de la pàgina principal del web.

Preinscripció i matrícula

Trobareu tota la informació relacionada amb la preinscripció i la matrícula a l’apartat del web Preinscripció i Matrícula. Hi podeu accedir des del menú principal a l’apartat Secretaria i tràmits acadèmics.

Avaluació de les competències personal i social i digital

Aquí podeu veure el full d’avaluació de la competència personal i social i la competència digital.

Batxillerat

El batxillerat és una etapa educativa fantàstica que et serveix de pont per afrontar els teus reptes de futur: el grau universitari o la formació professional superior.  En el nostre centre oferim totes les modalitats possibles: tecnocientífic, humanísticosocial i artístic. Ho pots fer en mode diürn, nocturn i a distància (subseu IOC).

A més, en tenir un gran nombre d’alumnes podem fer grups de classe que concentrin cada submodalitat: tecnològica, científica, humanística, social, plàstica i escènica. Aquesta àmplia oferta et permet fer uns itineraris formatius molt singulars ja que pots triar algunes matèries de les altres modalitats.

Seguint la tradició del BUP, els alumnes de 1r de batxillerat opten a un viatge d’estudi durant el curs a banda de les nombroses activitats acadèmiques fora de l’aula que organitzem.

La majoria dels alumnes aniran a les PAU i això ens exigeix un alt grau de rigor per poder-vos preparar de la millor manera per als reptes que tingueu en la vostra vida.

El fet de ser un centre de referència en l’ensenyament de llengües podem oferir anglès, alemany i francès com a primera llengua.

Us ajudarem però us haurem d’esforçar!

 

Últimes notícies

Batxillerat diürn: de dilluns a divendres, de 8:00 a 14:30h

Batxillerat nocturn: de dilluns a divendres, de 16:00 a 20:00h

 

2. Llibres

Llistat de llibres del curs 2020-21

 

3. Currículum

Currículum de Batxillerat 2020-21

4. Treball de recerca

Aspectes formals del treball

 

  • 2020-21

Elecció del Treball de Recerca 

Selecció i assignació dels Treballs de Recerca

Llistat dels Treballs de Recerca dels Seminaris

Presentació i notes del Treballs de Recerca

Rúbrica de l’Abstract

 

  • 2019-20

Assignació TdR 2019-20

Presentació i notes TdR 2019-20

Llistat de TdR per seminaris

Rúbrica de l’Abstract

 

  • 2018-19

Informació sobre el Treball de Recerca 2018-19

Proposta de temes per departaments

 

5. Estada a l’empresa

Explicació del funcionament i oferta de places

Model de sol·licitud

 

6. Viatges

Cada any, els alumnes de primer de batxillerat realitzen un viatge d’estudis a diferents països europeus. Al blog de viatges d’estudis trobareu tota la informació al respecte.

 

7. Activitats

Cada departament organitza diferents activitats per als alumnes de batxillerat: sortides al teatre, concursos internacionals, sortides a museus, viatges culturals, etc.

Trobareu tota la informació actualitzada als blogs dels departaments i a les xarxes socials.

 

8. Orientació acadèmica

Informació general

 

PAU (Proves d’accés a la universitat)

Informació sobre les PAU

Prematrícula i matrícula a les PAu. Accesnet.

Practica les PAU. Posa’t a prova.

Notes d’admissió i taules de ponderacions.

Formació professional

Presentació de la FP

Cicles formatius

Programes de formació i inserció

Mapa dels centres dels Serveis Territorials de Tarragona on s’imparteix FP

Oferta de cicles de formació professional a la demarcació de Tarragona

 

Altres ensenyaments

Artístics

Esportius

Idiomes

 

Estudis universitaris

En el següent enllaç trobareu informació sobre els estudis que ofereixen les universitats catalanes, els centres on s’imparteixen, les sortides professionals de cadascun d’ells i altres informacions que us poden interessar:

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?

Informació general

Universitats catalanes

Universitats estrangeres 

Estudiar a l’estranger

 

Punt Jove

Joventut a Catalunya

Punt Jove

Tarragona Jove

 

Formació d’adults

Educació d’adults

Ensenyament d’adults a Tarragona

 

9. Beques

Beques per a Batxillerat

Beques per a estudis universitaris

3r d’ESO

Últimes notícies

Llistat de llibres del curs 2020-21

L’empresa de lloguer de llibres IDDINK, per tal d’adaptar-se a la nova situació, ha creat un lloc específic per al nostre institut, on podreu trobar totes les dades necessàries dels diferents serveis que proporciona: http://microsites.iddink.es/CA/465_institut_antoni_de_marti_i_franques

 

Horari

De dilluns a divendres, de 8.00 a 14.30h.

Assignatures i càrrega lectiva

Matèries cursades

1r d’ESO

2n d’ESO

3r d’ESO

4t d’ESO

Llengua  catalana i literatura

3

3

3

3

Llengua castellana i literatura

3

3

3

3

Llengua estrangera

3

4

3

3

Ciències socials: Geografia i Història

3

3

3

3

Ciències naturals: Biologia i Geologia

3

2

Ciències naturals: Física i Química

3

2

Matemàtiques

3

4

4

4

Educació física

2

2

2

2

Música

2

2

Educació visual i plàstica

2

2

Tecnologia

2

2

2

Religió o cultura i valors ètics

1

1

1

1

Matèries optatives

2

2

2

9

Tutoria

1

1

1

1

Treball de síntesi

(1)

(1)

(1)

1

Servei comunitari

(1)

Total hores

30

30

30

30

Llibres

Llistat de llibres del curs 2020-21

Treballs de síntesi

En aquests blogs trobaràs tota la informació sobre els treballs de síntesi de 3r d’ESO sobre l’esport.

Per als alumnes que van al Pirineu lleidetà: Una aventura pel Prineu lleidetà.

Per als alumnes que es queden a Tarragona: Esports urbans

Activitats dins i fora del centre

Podeu veure totes les activitats que realitzen els alumnes al blog de cada departament o a les xarxes socials del centre. Hi podeu accedir des del menú de la pàgina principal del web.

Preinscripció i matrícula

Trobareu tota la informació relacionada amb la preinscripció i la matrícula a l’apartat del web Preinscripció i Matrícula. Hi podeu accedir des del menú principal a l’apartat Secretaria i tràmits acadèmics.

Avaluació de les competències personal i social i digital

Aquí podeu veure el full d’avaluació de la competència personal i social i la competència digital.

Orientació per als alumnes que cursaran 4t d’ESO el curs 2020-21: Currículum de 4t d’ESO i concreció d’optatives 2020-21

El centre disposa les matèries prescriptives de 4t d’ESO organitzades per franges horàries. En teniu tota la documentació als document:

Currículum de 4t d’ESO i concreció d’optatives 2020-21

 

 

 

4t d’ESO

Últimes notícies

Llistat de llibres del curs 2020-21

L’empresa de lloguer de llibres IDDINK, per tal d’adaptar-se a la nova situació, ha creat un lloc específic per al nostre institut, on podreu trobar totes les dades necessàries dels diferents serveis que proporciona: http://microsites.iddink.es/CA/465_institut_antoni_de_marti_i_franques

 

Horari

De dilluns a divendres, de 8.00 a 14.30h.

Assignatures i càrrega lectiva

Matèries cursades

1r d’ESO

2n d’ESO

3r d’ESO

4t d’ESO

Llengua  catalana i literatura

3

3

3

3

Llengua castellana i literatura

3

3

3

3

Llengua estrangera

3

4

3

3

Ciències socials: Geografia i Història

3

3

3

3

Ciències naturals: Biologia i Geologia

3

2

Ciències naturals: Física i Química

3

2

Matemàtiques

3

4

4

4

Educació física

2

2

2

2

Música

2

2

Educació visual i plàstica

2

2

Tecnologia

2

2

2

Religió o cultura i valors ètics

1

1

1

1

Matèries optatives

2

2

2

9

Tutoria

1

1

1

1

Treball de síntesi

(1)

(1)

(1)

1

Servei comunitari

(1)

Total hores

30

30

30

30

Llibres

Llistat de llibres del curs 2020-21

Projecte de recerca

En aquest blog trobaràs tota la informació sobre els treballs de síntesi.

Activitats dins i fora del centre

Podeu veure totes les activitats que realitzen els alumnes al blog de cada departament o a les xarxes socials del centre. Hi podeu accedir des del menú de la pàgina principal del web.

Preinscripció i matrícula

Trobareu tota la informació relacionada amb la preinscripció i la matrícula a l’apartat del web Preinscripció i Matrícula. Hi podeu accedir des del menú principal a l’apartat Secretaria i tràmits acadèmics.

Avaluació de les competències personal i social i digital

Aquí podeu veure el full d’avaluació de la competència personal i social i la competència digital.

Orientació per als alumnes que cursaran 4t d’ESO el curs 2020-21: Currículum de 4t d’ESO i concreció d’optatives 2020-21

El centre disposa les matèries prescriptives de 4t d’ESO organitzades per franges horàries. En teniu tota la documentació als document:

Currículum de 4t d’ESO i concreció d’optatives 2020-21