Activitat 1r Batxillerat “Ciències per al Món Contemporani”

Els alumnes de 1er de Batxillerat de la matèria de Ciències per al Món Contemporani, realitzen mesures de paràmetres, dins d’Institut Miquel i Pol, de dades bioclimàtiques com humitat, so , contingut de CO2.