Erasmus+ formació professional

Our Internships for students and teachers, 2019-2020


Un dels principals objectius  és ensenyar als estudiants a poder col·laborar en la creació d’una societat europea més democràtica i oberta . També volem formar tècnics, amb competències digitals, habilitats de pensament autònom i capaços d’utilitzar eficaçment els recursos disponibles.

Equip Erasmus
ECTS, ECVET and Europass
Estudis de grau mig
Estudis de grau superior
Erasmus charter (carta ECHE)
Política lingüística
Procés de selecció: 2019-2020, per a la Mobilitat d’alumnes de grau mitjà i per a professors VET
Procés de selecció: 2019-2020 per a la Mobilitat d’alumnes de grau superior i per a professors de GS