Consell escolar

Composició del Consell Escolar

Funcionament del Consell: plenari i comissions
Comissió Permanent (Decret 199/96, article 38)
Comissió Econòmica (Decret 199/96, article 38)
Comissió de Convivència ( Decret 266/1997 de 17 d’octubre, article 25.4)

 

Consell Escolar
Luis Zújar Rubio
President
Gemma Fontova Palé
Cap d’estudis
Rocío García 
Regidor o representant de l’Ajuntament
Ana Isabel Garrido
Representant sector professors i professores
Josep Parpal
Representant sector professors i professores
Sergi Paulí
Representant sector professors i professores
Josep Mª Sánchez
Representant sector professors i professores
Albert Mis Escolá
Representant sector professors i professores
Omar Marín
Representant sector professors i professores
Jorge Bentós
Representant sector alumnes
Víctor Ruiz
Representant sector alumnes
Viviana Coy
Representant sector alumnes
Guadalupe González
Representant sector pares i mares
Susana González
Representant sector pares i mares
Olga Salinas
Representant AMPA
Montserrat Carrillo
Representant sector PAS
Alba Moruno
Representant del PAE
Susana Ribas Fàbrega
Secretària

 

     Comissió Permanent
Luis Zújar Rubio
President (director del centre)
Gemma Fontova Palé
Cap d’estudis
Olga Salinas
Representant pares i mares
Sergi Paulí
Representant professors i professores
Víctor Ruiz
Representant alumnes (secundària)
Susana Ribas Fàbrega
Secretària (secretària del centre)

 

     Comisió Econòmica
Luis Zújar Rubio
President (director del centre)
Guadalupe González
Representant pares i mares
Ana Isabel Garrido
Representant professors i professores
Viviana Coy
Representant alumnes (secundària)
Susana Ribas Fàbrega
Secretària (secretària del centre)

 

     Comissió de Convivència
Luis Zújar Rubio
President (director del centre)
Gemma Fontova Palé
Cap d’estudis
Susana González
Representant pares i mares
Albert Mis
Representant professors i professores
Jorge Bentós
Representant alumnes (secundària)
Susana Ribas Fàbrega
Secretària (secretària del centre)