Sortida al MUSEU de MATEMÀTIQUES (4t ESO B i D, 8-2-2019)

SORTIDA MATEMÀTIQUES
MUSEU MATEMÀTIQUES (MMACA)
4t d’ESO B i D / 08-02-2019
HORA SORTIDA: 08.50 h
LLOC SORTIDA: Institut
TRANSPORT: A peu
HORA APROX. ARRIBADA AL CENTRE/CORNELLÀ: 12.40 h
(Faran part de la primera classe i les dues darreres hores, quan tornem del
MMACA)
PROFESSOR RESPONSABLE: Omar Marín
PROFESSORAT ACOMPANYANT: Omar Marín, Ana Garrido, Antonia Salido, Gemma Ruiz