Sortida al Museu de Matemàtiques (4t ESO A i C, 4-2-19)

SORTIDA MATEMÀTIQUES
MUSEU MATEMÀTIQUES (MMACA)
4t d’ESO A i C / 04-02-2019
HORA SORTIDA: 08.50 h
LLOC SORTIDA: Institut
TRANSPORT: A peu
HORA APROX. ARRIBADA AL CENTRE/CORNELLÀ: 12.40 h
(Faran part de la primera classe i les dues darreres hores, quan tornem del
MMACA)
PROFESSOR RESPONSABLE: Omar Marín
PROFESSORAT ACOMPANYANT: Omar Marín, Andreu Nolla, Iván Moreira, Esther Saranga