DEURES DE RECUPERACIÓ ESTIU 2018

Deures de VIP:

Deures de Català:

Deures de Clàssiques:

Deures de Castellà:

Deures de Matemàtiques:

Deures de Socials:

Deures de Educació Física:

Deures de Música:

Deures de Llengües estrangeres:

Anglès:

Alemany:

Français:

Deures de Ciències Naturals, Biologia i Física i Química:

Deures de Tecnologia:

Deures de Cultura i Valors

Deures Treball Globalitzat (Projectes)