Activitats extraescolars

Fora de l’horari escolar s’organitzen diferents activitats:

(FALTA INFORMACIÓ)