Llibres 2021-22

Benvolgudes famílies.

El nostre centre aposta per una tipologia d’estudi que garanteixi l’aprenentatge del nostre alumnat en les millors condicions. En aquest sentit, necessitem que la tria dels llibres de text en paper vagi acompanyada per llicències o materials digitals que permetin un millor autoaprenentatge, i hem de fer la recomanació, que en la mesura de les vostres possibilitats, pugueu garantir als vostres fills l’ús individual d’un ordinador o tableta amb connexió a internet.

Podreu consultar en el web del centre el llistat de llibres escollits per cadascun dels cursos i assignatures. La compra o lloguer dels llibres en paper la podeu fer en moltes llibreries o comerços dedicats.

Els llibres digitals (o llicències digitals) són accessos a continguts educatius online que s’adquireixen en forma d’un usuari i contrasenya, i que tenen una vigència d’un curs. En alguns casos poden venir gratuïtament amb la compra del llibre en paper i en d’altres cal adquirir-les a part, i no es poden adquirir en totes les llibreries. És per aquest motiu que us recomanem en aquest cas, que la compra dels llibres digitals la feu a través de la llibreria online www.iddink.cat on us ofereixen tots els materials necessaris pel nou curs.

Si adquiriu els llibres a Iddink, haureu de registrar cadascun dels vostres fills, i un cop feta la comanda, els llibres en format paper us arribaran a casa i els digitals, al vostre correu.

Tota la informació dels llibres la podeu trobar en el web del Màrius Torres www.iesmariustorres.cat, en l’apartat llibres 2021-22.

 

Atentament,

L’equip directiu

Llistat de llibres 2021-22