Llengua catalana i literatura

Llengua catalana i literatura al Moodle.

Literatura Catalana de 2n. de Batxillerat

Curs de llengua catalana i literatura amb programació, recursos, exercicis i altre material.

Matèria optativa de de acollida i suport lingüístic dels continguts de CATALÀ.