Secretaria ESO

Preinscripció: del 13 al 24 d’abril de 2018

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds d’ESO
Documentació per a la preinscripció d’ESO
Imprès de sol.licitud de preinscripció

Consulta els resultats

 

Matrícula: 1r d’ESO del 21 al 27 de juny de 2018 i 2n, 3r i 4t d’ESO del 25 al 28 de juny de 2018

En cas d’estar pendent d’exàmens de setembre s’ha de confirmar la plaça durant
aquest període a l’Institut i matricular-se del 5 al 7 de setembre.

Calendari
Documentació per a la matrícula d’ESO

 

Admissió fora del procés de preinscripció o al llarg del curs

Presenteu la Sol·licitud d’admissió al centre especificant els diferents centres per ordre de prioritat juntament amb la documentació:

– Original i fotocòpia del Llibre de família (només la plana d’inscripció de l’alumne).

– Original i fotocòpia del DNI del pare, de la mare i de l’alumne.

– Original i fotocòpia del Carnet de Vacunacions. En cas de no disposar-ne, es  presentarà un certificat mèdic oficial.

– Original i fotocòpia de la Tarja Sanitària Individual (TSI) de l’alumne/a.

– Si es tracta d’un canvi de domicili s’ha de portar necessàriament l’empadronament de l’alumne i el tutor.