Secretaria Cicles de Grau Superior

Preinscripció: del 29 de maig al 7 de juny de 2018

Calendari
Vies d’accés als cicles superiors i prioritats
Consulta els resultats

 

Matrícula: CFGS Educació Infantil dimecres 18 de juliol de 2018 i CFGS Integració Social dijous 19 de juliol de 2018

Calendari
Documentació per a la matrícula de Cicles de Grau Superior

 

Admissió fora del procés de preinscripció

Presenteu la Sol·licitud d’admissió juntament amb aquesta documentació:

  • Original i fotocòpia DNI. Menors d’edat aportar també el DNI del tutor legal i el Llibre de Família.
  • Original i fotocòpia Targeta Sanitària Individual (TSI).

A partir del 3 de setembre de 2018, un cop finalitzat el procés de matrícula, podrem informar de les vacants.