Diada Sant Jordi 2020 – DILLUNS 20 D’ABRIL ÚLTIM DIA!!!

 

BASES DEL CONCURS ARTÍSTIC, LITERARI I MUSICAL

Premis a càrrec de l’AMPA (fons propis i subvenció Ajuntament del Masnou)

El termini de presentació de les obres acaba el dilluns 20 d’abril.

 1. El Concurs Diada de Sant Jordi es convoca per a tot l’alumnat de l’INS Maremar. Aquest certamen s’inscriu en l’acte de celebració de la Diada de Sant Jordi. 
 2. Els concursants podran presentar-se en les  modalitats previstes:
  1. Treballs literaris
  2. Treballs amb vídeo i blogs
  3. Treballs artístics i composició musical.
  4. Concurs de fotografia matemàtica
  5. Concurs de fotografia filosòfica
  6. Concurs de fotografia social
 • Categories:
 • 1a categoria: alumnat de 1r i 2n d’ESO
 • 2a categoria: alumnat de 3r i 4t d’ESO
 • 3a categoria: alumnat de batxillerat i cicles formatius

Treballs literaris

 1. Els treballs literaris podran presentar-se en les modalitats següents:
 • Prosa en català
 • Prosa en castellà
 • Poesia en català
 • Poesia en castellà
 • Poesia en anglès o francès
 • Prosa en anglès o francès
 • Premi extraordinari. Temàtica lligada als dos projectes en què participa el centre: Coeducació i Escoles Verdes/Sostenibilitat, a més de Poesia en Acció, poemes sobre valors humans (Pau, igualtat, ecologia, solidaritat, etc.).

2. Lliurament dels treballs: Els treballs es presentaran en un document de Google-docs. Caldrà penjar l’enllaç del document aquí .

Per tal que el document pugui ser visibles per al jurat, recordeu de canviar l’estat del Google-docs (de privat a públic).

 • Categoria: primera, segona o tercera categoria
 • Modalitat: prosa o poesia, català o castellà, francès o anglès
 • Títol del treball
 • Pseudònim de l’autor

Les obres presentades no tenen límit d’extensió.

Treballs amb vídeo i blogs

En aquesta modalitat es valorarà el propòsit, l’originalitat, la coherència lingüística el contingut, l’estructura i el bon ús de la llengua. La durada màxima dels vídeos ha de ser de 3 minuts. Es poden presentar en qualsevol llengua d’aprenentatge del centre.

Els treballs es presentaran en un document de Google-docs o amb un enllaç al blog o al vídeo. Caldrà penjar l’enllaç del document aquí .

Treballs Artístics. Musical i dibuix

En la modalitat artística els treballs es podran presentar en forma de dibuix, còmic, pintura o mural. Els treballs es presentaran en un document de Google-docs amb una fotografia de la millor qualitat. Caldrà penjar l’enllaç del document aquí. Quan retornem al centre entregarem el treball original. 

 • Si és dibuix o pintura, la mida del treball haurà de ser com a màxim de mida DIN A3.

Al darrere del treball hi figuraran les indicacions següents:

– Títol

– Categoria

– Pseudònim

Tant per a la primera com per a la segona i tercera categoria el tema del Concurs és lliure.

 1. En la modalitat de composició musical les obres s’hauran de lliurar en format MP3  en un document de Google-docs o amb un enllaç al blog o al vídeo. Caldrà penjar l’enllaç del document aquí.

– Títol

– Categoria

– Pseudònim

– Nom

El nom de l’arxiu serà: títol_pseudònim_categoria. Exemple: El viento_candy_1.

El resultat del Concurs es farà públic el dia 23 d’abril de 2020 i figurarà exposat al plafó d’anuncis de l’alumnat. El mateix dia, en el marc de les activitats de la Diada de Sant Jordi, es lliuraran els premis.

 1. Els treballs no premiats podran ser recollits a consergeria fins al 30 d’abril.
 2. El jurat es reserva el dret a modificar alguns apartats de les bases, si ho creu oportú, així com de declarar els premis deserts si els treballs no tenen la qualitat suficient.

Concurs de Fotografia Matemàtica

Què és una fotografia matemàtica?

Una foto és foto matemàtica si hi ha intenció per part de l’autor de que així sigui. Aquesta intenció matemàtica ha de quedar reflectida clarament en el títol de la foto, on s’ha de fer referència, d’alguna manera, al contingut matemàtic. Els títols han de ser creatius i originals, tenint en compte que ha d’estar relacionat amb les matemàtiques.

V concurs de Fotografia Matemàtica Institut Maremar

Bases

 1. En aquest concurs hi poden participar els estudiants, el professorat i els membres del PAS. Els concursants cedeixen els drets de publicació de les fotografies presentades a l’INS Maremar.
 2. Hi haurà quatre nivells:

Nivell 1: 1r i 2n d’ESO

Nivell 2: 3r i 4t d’ESO

Nivell 3: Batxillerat i Cicles formatius

Nivell 4: Professorat i PAS

 1. Les fotografies han de ser inèdites i originals. Cada partcipant podrà concursar amb un màxim de quatre fotografies.
 2. No es poden fer fotomuntatges: cal que les fotos siguin originals.
 3. Cada foto haurà de dur un títol que faci referència, d’alguna manera, al contingut matemàtic de l’obra, amb gràcia i originalitat.
 4. Les fotografies es lliuraran en un document de Google-docs. Caldrà penjar l’enllaç del document aquí.
 5. La data límit de recepció de fotografies serà el dilluns 20 d’abril
 6. El veredicte del jurat es publicarà el dia 23 d’abril.
 7. El lliurament de premis es farà el dia 23 d’abril.
 8. Premis: Tots els finalistes i guanyadors rebran un obsequi.
 9. L’acte de lliurament de premis serà públic i es mostraran les fotografies premiades.

Concurs de Fotografia Filosòfica

El concurs de fotografia filosòfica pretén fomentar la reflexió i el sentit crític a partir de les imatges. La temàtica serà lliure, dons són molts els temes que generen controvèrsia filosòfica. Des de la política, la ciència la naturalesa, la vida quotidiana, les relacions humanes, el sentit de la vida,…

Els participants hauran de proposar unes imatges que inviten a aquesta reflexió i acompanyar-la també amb un títol que permeti orientar la pregunta a la que respondre la imatge. Aquest títol o pregunta ha de ser el títol de la fotografia.

Bases

 1. En aquest concurs hi poden participar els estudiants, el professorat i els membres del PAS. Els concursants cedeixen els drets de publicació de les fotografies presentades a l’INS Maremar.
 2. Hi haurà quatre nivells:

Nivell 1: 1r i 2n d’ESO

Nivell 2: 3r i 4t d’ESO

Nivell 3: Batxillerat i Cicles formatius

Nivell 4: Professorat i PAS

 1. Les fotografies han de ser inèdites i originals. Cada participant podrà concursar amb un màxim de quatre fotografies.
 2. Les fotografies es lliuraran en un document de Google-docs. Caldrà penjar l’enllaç del document aquí.
 3. La data límit de recepció de fotografies serà el dilluns 20 d’abril
 4. El veredicte del jurat es publicarà el dia 23 d’abril.
 5. El lliurament de premis es farà el dia 23 d’abril.
 6. Premis: Tots els finalistes i guanyadors rebran un obsequi.
 7. L’acte de lliurament de premis serà públic i es mostraran les fotografies premiades.

Concurs de Fotografia Social

El concurs de fotografia social pretén fomentar la reflexió i el pensament crític a partir de les imatges. Volem fotografies que ens portin a la reflexió sobre les problemàtiques socials i la denúncia de totes les injustícies socials que ens envolten.

Els participants hauran de proposar unes imatges que inviten a aquesta reflexió i acompanyar-la també amb un títol que permeti orientar els espectadors per comprendre-la. Aquest títol ha de ser el títol de la fotografia.

Bases

 1. En aquest concurs hi poden participar els estudiants, el professorat i els membres del PAS. Els concursants cedeixen els drets de publicació de les fotografies presentades a l’INS Maremar.
 2. Hi haurà quatre nivells:

Nivell 1: 1r i 2n d’ESO

Nivell 2: 3r i 4t d’ESO

Nivell 3: Batxillerat i Cicles formatius

Nivell 4: Professorat i PAS

 1. Les fotografies han de ser inèdites i originals. Cada participant podrà concursar amb un màxim de quatre fotografies.
 2. Les fotografies es lliuraran en un document de Google-docs. Caldrà penjar l’enllaç del document aquí.
 3. La data límit de recepció de fotografies serà el dilluns 20 d’abril
 4. El veredicte del jurat es publicarà el dia 23 d’abril.
 5. El lliurament de premis es farà el dia 23 d’abril.
 6. Premis: Tots els finalistes i guanyadors rebran un obsequi.
 7. L’acte de lliurament de premis serà públic i es mostraran les fotografies premiades.