STEAM

El programa Science, technology, engineering and mathematics (STEM), és un projecte gestionat conjuntament pel Consorci d’Educació, l’Ajuntament de Barcelona i la Inspecció educativa que vol promoure l’activitat científica entre l’alumnat de d’ESO i despertar vocacions científiques en els nois i noies que tenen més dificultats per accedir a aquest camp de coneixement. Es realitza en col·laboració amb l’Acadèmia de Ciències de Nova York.

El programa STEM es desenvolupa en horari extraescolar, en sessions pràctiques que es realitzen al laboratori i estan impartides per doctorands voluntaris de graus de l’àmbit cientificotecnològic de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquestes sessions es realitzen a partir de materials d’experimentació i d’activitats que empren la metodologia científica i fomenten la investigació, la generació de coneixement, el desenvolupament de competències científiques i la creativitat. S’hi imparteixen fins a 17 mòduls diferents, dels quals en aquest primer quadrimestre se n’ofereixen cinc: nutrició, sostenibilitat, robòtica, jocs matemàtics i ciències de la vida. Les activitats són experimentals, atractives, segures, entretingudes, participatives, permeten un reforç de les competències bàsiques i promouen el pensament crític.

El curs 2017-18 el taller que realitza l’alumnat del nostre institut és: INTRODUCCIÓ A LA ROBÒTICA.

 

 

 

 

 

L’objectiu d’aquest taller ha estat promoure la vocació científica dels alumnes del centre.

En aquesta activitat s’han treballat aspectes relacionats amb programació, components i muntatge de robots.

Així, a través de l’entorn gràfic Scratch els alumnes han pogut fer diverses programacions.

Les activitats de programació han inclòs robots Arduino ( muntatge físic de l’Arduino adquirint coneixements elèctrics i electrònics alhora que han après les ordres per fer funcionar el robot), jocs amb llum (LED), jocs amb sensors de colors, so, temperatura, llum, utilització de servomotors, i la implementació de partitures de tot tipus de cançons.

Finalment, han aplicat els coneixements adquirits amb la construcció d’un cotxe teledirigit.

 

 

 

 

El curs 2016-17 els tallers que es fan al nostre institut són:

1r quadrimestre: SOSTENIBILITAT

En les activitats es treballarà el concepte de sostenibilitat a partir de l’anàlisi dels factors que han portat a la desaparició de cultures antigues i de l’estudi dels processos de producció del guix i de la cola.

2n quadrimestre: CIÈNCIES DE LA VIDA