Pla d’oralitat

El curs 2014-15 es van iniciar diferents activitats per a fomentar l’oratòria i el debat a l’alumnat del centre, les quals han tingut continuïtat i s’han ampliat:

Curs 2017-18

ESO:

Projecte de Lectura en Veu alta per l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO i altres activitats per l’alumnat de 4t d’ESO.

Activitats organitzades des del departament de Llengua Catalana:

 • Lectura oral i expressiva d’obres teatrals a l’aula.
 • Realització de debats i exposicions orals (individuals i de grup) a classe.
 • Activitats per treballar la lectura expressiva en veu alta.
 • Taller de Lectura expressiva per als tercers d’ESO “En veu alta” realitzat per un actor o actriu.
 • Participació al XIV Certamen nacional infanti l i juvenil de Lectura en veu alta.
  El centre hi participarà en diverses modalitats de primer cicle (1r i/o 2n d’ ESO) , de segon cicle (3r i/o 4t d’ESO) i d’aula acollida (primer cicle) dins del projecte impuls de la lectura en veu alta que està fent el departament de català.
 • Preparació de textos orals per a les activitats generals del centre.

Activitats organitzades des del departament de Filosofia:

 •  “Participació a la Lliga de debats de la Xarxa Vives a la UPC (22 i 23 de febrer de 2018)” Un gup de 12 alumnes de Batxillerat i 4t d’ESO es preparen una hora a la setmana per participar-hi.

Batxillerat

Activitats organitzades des del departament de Llengua Catalana:

 • Taller d’interpretació poètica al Caixafòrum per a alumnes de Primer de batxillerat escènic.
 • Preparació de textos orals per a les activitats generals del centre.

Activitats organitzades des del departament de Filosofia:

 • “Participació a la Lliga de debats de la Xarxa Vives a la UPC (22 i 23 de febrer de 2018)” Un gup de 12 alumnes de Batxillerat i 4t d’ESO es preparen una hora a la setmana per participar-hi.

Projecte Pla d'oralitat Poeta Maragall