Juguem

Aquest curs i  durant 3 hores setmanals, l’alumnat de 1r d’ESO treballarà les competències i continguts d’algunes matèries amb la metodologia de treball globalitzat per projectes. Les matèries implicades són: Ciències socials, Música, Tecnologia, les matèries de l’Àmbit lingüístic i Cultura clàssica.

JUGUEM

Metodologia: treball en grups cooperatius (19 grups heterogenis) i emprant eines i recursos TAC que faciliten aquest treball (Moodle i Google Drive).

Descripció: l’alumnat s’endinsarà en el món de la joguina i del joc per investigar i reflexionar sobre el joc al llarg de la història i la relació que té amb la societat. Com a producte final, cada grup haurà de dissenyar i construir un joc o joguina original, seguint el mètode del procés tecnològic.

Activitats:

  1. Introducció: formació dels grups i elecció del nom. Explicació del sistema de treball i dels objectius, activitats i avaluació del projecte.
  2. Toy Story: visionat de la pel·lícula en versió original a la Sala d’actes i anàlisi mitjançant un qüestionari
  3. Quin joc sona 1: relacionar diferents peces musicals amb jocs o moments de la vida dels infants.
  4. Descobrim jocs i joguines gregues: descripció a partir d’imatges
  5. Museu Frederic Marès: visita i activitat a la planta de joguines. Elaboració a l’aula de tríptics informatius sobre el museu en diferents llengües (anglès i francès o català o castellà)
  6. Disseny i construcció d’un joc o joguina: cerca d’informació, pluja d’idees i selecció de la millor idea. Elaboració del croquis, del pla de treball i del pressupost. Construcció del joc o de la joguina.
  7. Quin joc sona 2: buscar una peça musical que identifiqui el joc o joguina dissenyat pel grup.
  8. Concert: els tres grups de 1r d’ESO assajaran i cantaran una cançó relacionada amb els jocs i joguines al concert de Nadal.
  9. Mostra dels productes: al vestíbul del centre s’exposaran els jocs i joguines construïts per cada grup, així com també els tríptics sobre el museu Frederic Marès.

Veieu més fotografies (https://photos.app.goo.gl/pH14h7sAJMzLjCVS8)

Veure les imatges de la mostra dels productes

El professorat creiem que amb aquest sistema de treball aconseguirem augmentar la motivació del nostre alumnat i facilitar l’aprenentatge significatiu.