Batxillerat Profesionalitzador

A l’Institut Poeta Maragall oferim la possibilitat de que un grup d’alumnes de la modalitat de Ciències i tecnologia cursi el Batxillerat Pro (professionalitzador). L’objectiu és preparar aquest grup d’alumnes per a que en acabar l’etapa puguin cursar amb èxit cicles de grau superior de formació professional de les àrees tecnològiques i científiques.

En aquest grup treballem les diferents matèries amb un enfocament competencial i pràctic i impartim matèries específiques de centre d’orientació educativa i professional