INSTRUCCIONS PER VENIR A L’INSTITUT A FER LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL 2020

Recordeu que la preinscripció d’enguany ha de ser telemàtica.
Només es farà presencial en casos molt excepcionals.
És molt important que es respectin les següents mesures preventives:

  • No anar a fer la gestió persones vulnerables o amb símptomes
  • Una única persona per fer la preinscripció
  • Portar mascareta i guants.
  • Tenir la documentació original i fotocopiada i la sol.licitud signada.
  • Portar el seu propi bolígraf
  • No entrar a l’institut, l’atenció es durà a terme des de la finestra dels despatxos d’administració.
  • Respectar distància de dos metres entre persones EN TOT MOMENT.