ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA DE L’INSTITUT DOLORS MALLAFRÈ I ROS.

Anunci de licitació de contracte de neteja de l’Institut Dolors Mallafrè i Ros

(NOU) Formalització del contracte de neteja

(NOU) Resolució d’adjudicació del contracte de serveis de neteja

Es convoca a les empreses que participen en la licitació del concurs de neteja, a la reunió d’obertura pública del sobre C. Serà el dimecres dia 16 de maig de 2018, a les 18 h., a la biblioteca del centre

Plec de Prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

Resolució d’inici i d’aprovació de l’expedient