Somnis, reflex de l’inconscient

Per C. Garcia i D. Prette, 1r BTX

La Kiara, una amiga nostra, estava en una relació tòxica i va patir maltractament físic i psicològic per part de la seva parella. Ella pensava que l’infern acabaria finalitzant la seva relació amb aquesta persona, però no va ser així. Ell la va seguir torturant en els seus somnis cada nit. I és que no som lliures de com ens sentim ni en somnis, ja que el nostre estat d’ànim es traspassa a aquests. És per això, que per poder superar les seves experiències traumàtiques, relacionades amb el que somiava, va necessitar ajuda psicològica i suport de la seva família.

Els somnis ens acompanyen tota la vida i són tot un misteri. Tenen un significat més profund del que pensem, i, normalment, no els analitzem ni els donem importància. Al llarg de la història s’ha intentat trobar diverses interpretacions a aquests, com és el cas de la interpretació onírica, que afirma que en els somnis apareixen informacions de l’inconscient En aquest sentit, Freud, que és el pare de la indagació en aquest camp, explica en la seva obra, “La interpretació dels somnis”, que aquests, són una porta directa a l’inconscient, ja que s’elaboren sense filtres ni autocensura. A més, afirma que les creacions aparegudes en els somnis són fets viscuts amb anterioritat, ja sigui exteriorment o interiorment. És per això, que ens preguntem si realment és cert que l’inconscient intervé en els nostres somnis.

I sent sinceres, abans d’informar-nos sobre els autors d’aquest camp o les diferents interpretacions, ja havíem pensat que, d’una manera o altra, l’inconscient havia de tenir necessàriament una relació directa amb l’elaboració dels somnis.

En primer lloc, nosaltres som conscients que aquest intervé en els nostres somnis, ja que quan estem sotmesos durant un llarg període de temps a una situació que suposa tristesa o malestar, tendim a reprimir-la, fent que aquestes emocions només es pugin manifestar en els somnis. Un exemple clar d’això és el cas de la Kiara que, com que va estar patint aquell sofriment en silenci durant tant temps, al final va reprimir-lo de forma que es va manifestar en els seus somnis.

En segon lloc, l’inconscient també pot manifestar-se en casos de persones que hagin patit un trauma, normalment a l’etapa de creixement, fet que genera pensaments i emocions que es reprimeixen i i que s’expressen també en els somnis. Aquest seria el cas de la Chloe, una coneguda nostra, que va tenir un somni on apareixen la seva mare i ella de petita, en una escena esgarrifosa. En aquesta, la seva mare s’estava ofegant, i ella no podia ajudar-la, ja que no sabia nedar, vivència acompanyada d’un intens sentiment de culpabilitat, el mateix que va sentir tota la seva infància quan la castigaven per no ser campiona de natació com la seva germana, experiència que li va provocar aquest trauma.

En conclusió, estem totalment convençudes que en els somnis hi intervé l’inconscient, ja que tant els casos que coneixem, com el que hem indagat, com les opinions de Sigmund Freud, així ho confirmen. I ara et toca interpretar els teus propis somnis. Quins pensaments reprimits s’amaguen en el que somies?