Parlem amb Carles Serra


Per Marina Albreda, Ona Arnau i Valentina Merchán, 2n ESO

Zafra News: Com ha estat que siguis el nou Director de l’institut?

Carles Serra: Sabíem que l’antic equip volia deixar la direcció, i amb un grup de professors que ara som l’equip directiu, vam decidir començar un nou projecte.

ZN: En què creus que cal posar l’èmfasi en un institut de secundària?

CS: Crec que cal potenciar la curiositat i la creativitat dels alumnes perquè en el futur moltes feines les faran els robots. Vosaltres heu d’aprendre a pensar de manera lateral i de manera creativa, perquè és el que se us demanarà en el mercat laboral en el que entrareu.

ZN: Quins projectes hi ha en marxa per aquest curs?

CS: Molts! Pel que fa el centre, ja hi ha el pressupost fet i el compromís de fer unes taquilles pels alumnes a l’edifici de Provença. També volem habilitar una nova zona d’esbarjo perquè els alumnes hi pugueu estar. Pel que fa a l’àmbit acadèmic estem en els projectes de Cinema i En Residència, i també estem en un programa que es diu GEP (Grup d’Experimentació Plurilingüe), que consisteix en fer matèries curriculars en anglès. Ara mateix l’oferta de matèries optatives en anglès és bastant amplia: Body and Mind (Educació física en anglès), Theatre, i Programming a primer,  Classical culture a segon… n’hi ha més a primer que a segon, i a tercer i quart estem fent part de les matemàtiques en anglès en algun grup. La idea és anar potenciant això. A més a més, participem  en el programa ILEC d’impuls a la lectura, que té per objectiu incrementar la vocació per la lectura, ja que creiem que s’ha perdut molt l’hàbit lector de textos llargs. Finalment, també estem en el programa STEAM, que és per potenciar les ciències entre els alumnes, sobretot entre les noies, ja que els  volem despertar aquesta vocació, sinó sempre ens trobem que en el batxillerat científic hi ha més nois que noies. El mercat laboral reflexa aquesta manca de paritat, seria el nostre granet de sorra per ajudar a equilibrar-lo.

ZN: Qui porta aquest programa?

CS: Ara mateix l’empresa Oracle, el programa és Oracle for girls. La professora Dolors Raventós estava al corrent d’aquest programa, ens hi vam interessar i hi participem privadament. Fan formació al professorat, sessions amb els alumnes i també hi ha programada alguna sessió amb les famílies. Investigadors que fan recerca sobre aquest tema ens faran aquesta formació. A banda, hem fet la sol·licitud per participar en el programa d’innovació STEAMcat del Departament d’Ensenyament, que treballa en aquesta línia.

ZN: Més a llarg termini, t’agradaria desenvolupar algun projecte nou?

CS: Crec que s’ha de potenciar molt el que són les llengües estrangeres. Com que estem en el programa GEP, cada vegada tenim més matèries optatives en anglès i estem començant a oferir algunes matèries instrumentals com les matemàtiques també en anglès. Ens agradaria seguir potenciant aquesta llengua i el francès. Aquest any hem tingut molta demanda de francès a primer, mai hi havia hagut tanta demanda, si poguéssim tenir dos grups en lloc d’un, seria un objectiu acomplert.

També hi ha la possibilitat que els alumnes estudieu alemany aquí al centre com a extraescolar, ens el fa l’EOI (Escola Oficial d’Idiomes) La Pau. És per  alumnat d’ESO, comencen d’un nivell zero i s’ha de pagar una matrícula que és assequible. Això vol dir que podeu estudiar aquí amb els vostres companys i quan acabeu els cursos de l’EOI us donen un títol que està reconegut. Com veieu estem potenciant les llengües i les ciències.

ZN: Voldries traslladar algun missatge a l’alumnat de Zafra?

CS: Que nosaltres estem aquí per ajudar-vos a fer realitat el camí que vulgueu escollir en el futur i que estem a la vostra disposició.