Normativa de menjador

 • Hi haurà servei de menjador tots els dies de la setmana, de dilluns i divendres. La franja horària serà de 14:30 a 15:30 h.
 • L’alumnat que vulgui quedarse a menjador, ha d’omplir la butlleta que hi ha a la Carta de Menjador, indicant si farà un ús fix o esporàdic i si pateix alguna al·lèrgia alimentària.
 • Caldrà fer l’ingrés a “La Caixa” corresponent al nombre d’àpats que es facin ja sigui mensualment o de la forma que us vagi millor. Consulteu la Carta de Menjador per als detalls.
 • A les 14:30 h la monitora de menjador esperarà a l’alumnat de menjador al replà de l’escala d’emergència de Rogent. Es passarà llista i a continuació es deixaran les motxilles al menjador i es rentaran les mans al lavabo de la Planta Baixa de Rogent.
 • L’alumnat que vulgui estudiar o fer deures podrà agafar la carpeta, agenda i estoig, i després de dinar podrà anar a la biblioteca, fins a les 15:15 h. En cap cas es portarà el netbook, que quedarà guardat a la motxilla, al menjador.
 • La ració que es serveixi al plat s’ha de menjar.
 • Tots els comensals prendran els aliments corresponents al primer plat, segon i postres.
 • Mentre es dina cal estar assegut fins al final. Es pot conversar en un to de veu baix amb els companys de taula. No es podrà sortir del menjador amb cap tipus d’aliment.
 • En acabar es recolliran els plats, gots i coberts i es deixarà tot endreçat.
 • Per torns l’alumnat contribuirà a l’endreça del menjador i a la neteja dels estris de servir.
 • Després de dinar l’alumnat pot jugar a la pista o a jocs de taula tenint cura del material de joc que s’utilitza. També es pot anar a la biblioteca.
 • Si es fa malbé el material o les instal·lacions de forma voluntària o per negligència s’haurà de reparar, comprarne de nou o abonar l’import corresponent.
 • Durant les hores del migdia no es pot anar a les classes,  passejarse per l’institut o acostarse a la porta o tanca de Provença per parlar amb persones de fora de l’institut.
 • La monitora de menjador és la responsable del bon funcionament del menjador i, en tot moment, cal que l’alumnat es posi d’acord amb ella.
 • L’alteració reiterada del respecte i la convivència comportarà l’exclusió i l’alumna/e haurà de menjar aïllat de la resta.