Projecte ”Fenòmens naturals“

Volem conèixer fenòmens naturals, saber com es produeixen? quins efectes produeixen? quin paper juga l’home en potenciar o disminuir les seves conseqüències? ens fem moltes, moltes preguntes …

El primer ha estat decidir quin fenòmens volem treballar i quin aspectes d’ells volem conèixer.

La feina final ha estat realitzar uns vídeos on presentem aquests fenòmens amb un format de telenotícies. Abans hem elaborat  uns cartells on descrivim el fenomen i la part més entretinguda ha estat construir unes maquetes.

Imatge 3

Hem hagut de llegir i interpretar gràfiques, hem fet un esforç per sintetitzar en uns cartells les explicacions que volíem comunicar i hem tingut que preparar molt bé els vídeos a realitzar.

Conèixer un programa d’edició de vídeo ha estat una part interessant del treball.

I com ho fem per construir una maqueta? el primer ha estat el disseny després de consultar idees que hem trobat per internet, hem recollit materials diversos (fustes, pintures, plastilina, fang …) i ens hem posats mans a l’obra fins aconseguir crear un producte que simuli el fenomen treballat.