Presentació dels projectes “Antigues civilitzacions”

Els alumnes de 2n d’ESO posen a prova amb la participació de les famílies els jocs i activitats creades per ells. Tallers sobre danses romanes, màscares i mini-jocs olímpics grecs, jeroglífics egipcis i jocs medievals. El grup de Cinema en curs va presentar la seva peça visual per a la cançó Punt de Partida del grup musical Avstral.