Tutors/es

Curs Tutor/a  Horari d’atenció
Primer A ESO Núria Laporta Dijous 08:00-09:00
Primer B ESO Enric Bastida Dimarts 12:30-13:30
Primer C ESO Manuela de Rios Dijous 09:00-10:00
Primer D ESO Magali Pollac Divendres 10:00-11:00
Segon A ESO Àngels Sans Dimecres 13:30-14:30
Segon B ESO Esther Mora Dilluns 10:00-11:00
Segon C ESO Sandra Carmona Dimarts 12:30-13:30
Segon D ESO Isabel Dorado Dimarts 12:30-13:30
Tercer A ESO Rosa Rodrigo Dimarts 12:30-13:30
Tercer B ESO Ferran Aladren Dimecres 12:30-13:30
Tercer C ESO Júlia Lopez Dimarts 10:00-11:00
Quart A ESO Loli Rodriguez Dijous 12:30-13:30
Quart B ESO Irene Zurrón Dimarts 13:30-14:30
Quart C ESO Alicia García Dilluns 11:30-12:30
Primer BTX CCSS-Humanitats Toni Pujades Dimecres 13:30-14:30
Primer BTX Científic-Tècnic Karina Grau Dimarts 11:30-12:30
Segon BTX CCSS-Humanitats Xavier Agudo Dilluns 12:30-13:30
Segon BTX Científic-Tècnic Andreu Moreno Dijous  12,30:00-13:30
Pla diversificació 4t ESO Carme de Miguel