Equip de coordinació competencial

Àmbit Professorat 
Social, lingüístic i expressió Carme Molins Guillemí
Científic i tecnològic Joan Talarn Munter
Activitats Lluís López Carceller
TIC Arnau Sánchez Farreras