Tipus de contaminació

Per Yaisa Feliz, 1r ESO

Els tipus de contaminació que més ens afecten són:

Contaminació atmosfèrica: És la contaminació de l’aire produïda entre d’altres pel fum dels cotxes, pel fum de les xemeneies de les fàbriques, per la incineració d’escombraries, i per erupcions volcàniques.

Contaminació hídrica: És la contaminació de l’aigua dolça o de l’aigua del mar per diferents substàncies, com per exemple, residus tòxics o patològics que posen en perill la vida de les persones i poden provocar malalties o la mort.

Contaminació del sòl: És la contaminació de la superfície de la terra per substàncies químiques.

Contaminació visual: És la contaminació que pertorba la visualització d’un lloc, espai o paisatge, rural o urbà, a causa de l’abús d’elements que alteren la seva estètica i que poden afectar el benestar de les persones a les zones on es produeix.  

Contaminació acústica: És la contaminació que modifica les condicions normals de so del medi ambient en un cert espai. Aquesta contaminació fa referència als sorolls provocats per les activitats humanes com, per exemple, el trànsit i les indústries.

Contaminació lumínica:  És la contaminació nocturna per fonts llumíniques artificials en intensitats que influeixen negativament en la salut dels ecosistemes. Es produeix quan en un lloc hi ha un ús excessiu de llums elèctrics.

Contaminació difusa: Aquesta és la contaminació provocada per petits factors de diferents orígens que quan s’ajunten tenen un efecte considerable.

Per acabar m’agradaria que tothom pensés en el significat d’aquesta profecia dels Cree, una tribu indígena del Canadà.

Quan s’hagin tallat tots els arbres, 

Quan s’hagin caçat tots els animals, 

Quan totes les aigües estiguin contaminades, 

Quan l’aire sigui irrespirable, 

Només llavors us donareu compte que els diners no es poden menjar.