Renovem material òptic i analític al laboratori de ciències

Renovació d’instruments i materials al laboratori de ciències. Aquesta renovació, juntament amb la de l’estació meteorològica, milloren de forma rellevant les possibilitats d’estudi experimental a l’institut.

Informem ara que s’han gestionat i fet les següents millores:
-Adquisició de 4 lupes binoculars noves, i de 2 microscopis òptics nous
-Reparació i manteniment de 2 microscopis òptics que ja es disposava al laboratori.
-Adquisició d’un ph-metre digital per mesures immediates d’acidesa i basicitat de dissolucions.
-Renovació de material de vidre d’ús habitual: provetes de capacitats diverses i vasos de precipitats.
-Manteniment i posada a punt de l’estufa per cultius biològics.

Aquestes renovacions permetran afavorir més la qualitat dels aprenentatges que fa l’alumnat de l’institut en les diverses activitats experimentals que es desenvolupen al laboratori.

L’equip docent del departament de ciències considera que aquesta és una molt bona notícia.

(Vegeu imatges del laboratori actual i de l’històric de l’institut)

El laboratori actual
El laboratori actual

 


 

El laboratori històric
El laboratori històric