Més de 500 al Twitter de l’institut! (i 83 al butlletí de notícies)

Aquests dies s’ha superat els 500 seguidors/es al canal Twitter de l’institut.

twit500

.

Més de 500 persones de la comunitat educativa, i entitats i institucions diverses s’informen i es comuniquen ja, de la vida acadèmica de l’institut, mitjançant el canal Twitter.

Des de l’octubre de 2013, moment que l’institut es va incorporar a aquesta xarxa de comunicació, molts esdeveniments, notícies i idees s’han transmès i compartit amb aquest instrument.

La comunicació intensa, lleial i precisa de l’activitat de l’institut, i el diàleg que permet entre tota la seva comunitat, és un element essencial per poder desenvolupar l’acció educativa de la major qualitat i adreçada a tothom.

Des de l’institut encoratgem tothom a mantenir la comunicació i el diàleg amb aquest instrument i recordem que es disposa també de la possibilitat de subscripció al butlletí de notícies, que permet rebre al correu electrònic de qui se subscriu totes les notícies que es publiquen a la web de l’institut; 83 persones reben a hores d’ara les notícies al seu correu electrònic immediatament que es publiquen.

(Podeu trobar ell formulari de subscripció a la part inferior esquerra de la primera pàgina de la web de l’institut)

butllets