Informe de la primera preavaluació

Per veure-les cal entrar a l’espai moodle del nostre institut utilitzant el nom d’usuari i la contrasenya del vostre fill/a.

Informeu-vos de com podeu consultar-les amb la següent guia:

Ajuda per a les famílies per visualitzar les preavaluacions

preaval2